LOVIŠTE SRBOBRAN – Srbobran

Adresa: Karađorđeva 5, Srbobran
Telefon: +381 (0)21 730 825, +381 (0)21 734 666

Na teritoriji Katastarske opštine Srbobran, ukupne površine 19.441 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 18.303 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica. Mogućnost smeštaja turista: u Hotelu „Fantast“ u Bečeju, i hotelu „Hunting Lodge“ u Turiji. Lovištem gazduje LU „Fazan“, Srbobran;


26. 07. 2012.

Kursna lista