RIMOKATOLIČKA CRKVA UZVIŠENJA SVETOG KRSTA – Srbobran

Prva katolička crkva na mestu sadašnje, sagrađena je 1783. godine od naboja sa tršćanim krovom, bez tornja i krsta. Iste godine je izgrađena i parohija. Crkva je pripadala starobečejskoj parohiji. Za izdržavanje parohije, monarhija je poklonila crkvi 32 katastarska jutra zemlje i to Preko Bare i u Razlevinama. Prvi paroh bio je P.Salkau Bernat, franjevački pop koji je prihvatio da se brine o vernicima. Tada je počela da radi i škola. Od 1785. godine redovno su vođene crkvene matične knjige sentomaških katolika, a koje su spaljene 1848-49. Porastom stanovništva jačala se i parohija tako da je 1814-15 godine sagrađena nova crkva, dimenzija 44,5×11,5 metara sa tornjem i krstom visine 24 metra. Nova crkva je tada dobila ime Svetog Krsta. Do 1848. godine Sentomaš je kakrakterisao napredak i miran život njegovih stanovnika. Te godine je spaljena crkva i parohija a mađarsko stanovništvo proterano. Nakon ratnih godina, stanovnici su se počeli vraćati u svoje uništene i spaljene domove tek negde 1852-53 godine kada su pristupili obnovi spaljene crkve i parohije, a crkva je renovirana i okrečena tek 1868. godine. Verovatno iz tog vremena potiču dve manje Morove slike kod oltara. Jedna slika prikazuje Sve Svete, a druga Svetog Tome. Godine 1869. počela je izgradnja kapele na Kalvariji. Kalvarija je sa stacijama u potpunosti završena 1870. godine. Tokom 1886. i 1887. godine dograđena je crkva sa jednim manjim brodom, a crkva je današnji izgled dobila 1901-02. godine kada je sagrađen novi toranj i zamenjen krov. Iste godine je postavljena nova orgulja od majstora Orsag Šandora, a 1952. akademski slikar Ružička Pal izradio je četiri plafonske slike koje i sada krase veliki brod crkve.


16. 08. 2012.

Kursna lista