MAUZOLEJ STEVANA DUNĐERSKOG – Srbobran

Adresa: Prizrenska 13, Srbobran

Prvi je sa desne strane glavne aleje južnog ulaza u groblje. Mauzolej je interesantno arhitektonsko rešenje. Svojom kupolom sa krstom, podseća na kupole srednjevekovnih srpskih manastira. Izgrađen je od belog kamena. Iznad ulaza je ploča sa freskom Svetog Georgija (krsna slava Dunđerskih). Preko nekoliko širokih stepenica stiže se do širokog ulaza. Dva imozantna stuba od crnog mermera ukrašavaju ulaz. Unutrašnjost mauzoleja sa leve (severne) i desne (južne) strane ukrašena je zidnim freskama, koje su veoma oštećene i ugrožene od kapilarne vlage. Zid prednje (istočne) strane unutrašnjosti mauzoleja ukrašen je oštećenom ikonom u mozaiku. U mauzoleju su sahranjeni Stevan, supruga mu i njihovi potomci. Mauzolej je izgrađen za života Stevana Dunđerskog za 3.500.000 ondašnjih dinara ili oko dvesta vagona pšenice. Stevan je bio sin Novaka i unuk deda Gece. Rođen je u Srbobranu 1860. godine a umro 1935. godine. Bio je sjajni domaćin kralju Aleksandru I Karađorđeviću (tada regentu), prilikom njegovog boravka u Srbobranu 25.jula 1919. godine.

Prof. Radoslav Subić


26. 07. 2012.

Kursna lista