CENTAR ZA SPORT I TURIZAM – Srbobran

Adresa: Trg Mladosti bb, Srbobran
Telefon: +381 (0)21 731 279

Nalazi se u samom centru Srbobrana. Sportska hala sa otvorenim terenima i igralištima je dom velikog broja sportskih klubova, a redovno je koriste i školska deca u okviru nastave i rekreativci.

Centar je organizator velikog broja sportskih manifestacija, a u letnjem periodu i sportskih kampova i kondicionih priprema klubova. Svi kapaciteti su otvoreni i na raspolaganju, pod izuzetno povoljnim uslovima.

„Centar za sport i turizam“ Srbobran posluje i kao turistička organizacija Opštine Srbobran i stara se o valorizaciji i razvoju turističkih potencijala grada sa njegovim brojnim zanimljivostima, kako u kulturno-istorijskom, tako i u arhitektonskom smislu. Posebno se vodi računa o razvoju seoskog turizma, koji podrazumeva zaštitu velikog broja salaša. Atar Srbobranske opštine je i jedinstveno bogato lovno i ribolovno područje, gde se pored zaštićene divljači nailazi i na srnu, divlju svinju, zeca, divlju mačku, kunu, pernatu divljač…

Tekst preuzet sa: www.cst.org.rs


17. 07. 2012.

Kursna lista