KVIZ REČI ZA SREDNJOŠKOLCE – Ada

Datum održavanja: April
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Lokacija: Biblioteka ,,Sarvaš Gabor”
Organizator: Društvo za mađarski jezik “Sarvaš Gabor”
Telefon: +381 (0)64 22 70 046 (Hodi Eva)

Označeno sa :
09. 01. 2017.

Kursna lista