SOVEMBAR – MESEC SOVA U KIKINDI – KIKINDA

Datum održavanja: Novembar
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Opština Kikinda, Kancelarija za turizam
Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 21
Telefon: +381(0)230/426-300

Kikinda predstavlja najveće zimovalište Sova Utina (malih ušara) na planeti, te se svakog novembra održavaju naučni i zabavni programi, a sve u svrhu što boljeg upoznavanja sa ovom misterioznom pticom koja je odabrala baš Kikindu za svoje stanište.


Označeno sa :
07. 11. 2018.

Kursna lista