BAPTISTIČKA CRKVA – Pačir

Adresa: Masarikova 19, Pačir
Telefon: +381 (0)24 744 190

Osnivač zajednice Baptističke crkve u Pačiru bio je Banai Tot Šandor iz Butsentmihalja, a zajednici je pristupio u Njiređhazi.Članovi Pačirskog ogranka u početku su se sastajali u svojim domovima i kućama gde su pevali, molili se i slušali reč božjuZajednica se vremenom proširivala i napredovala nasuprot raznoraznim teškoćama.Prva javna Baptizacija održana je 1923.god. na lokalnom kupalištu.Aktivnosti osnivača:Pored vođstva pačirske zajednice bio je desetlećima i vođa mađarske nacionalne manjine u Vojvodini. Značajan mu je bio rad i u međunarodnoj misiji u vreme komunizma: ilegalno je snimao i prenosio, u Trans World Radio iz Monte Carla, zvučne poruke duhovnih vođa iz Mađarske i Erdelja na mađarskom jeziku, vodio je list “Duhovni život” koji je, istina, bio kućna radinost ali je izlazio u više država tokom 23 godine. Od 90-ih godina vođa zajednice je Njul Zoltan.


28. 10. 2012.

Kursna lista