III EVROPSKA KONFERENCIJA POSVEĆENA MANJINSKIM I LOKALNIM MEDIJIMA – Novi Sad

Datum održavanja: 28. 11. 2019. – 29. 11. 2019.
Tip: Stručni i naučni skupovi
Organizator: Heror Media Pont, Magyar Szó, Storyteller, Asocijacija medija, Minority & Local Media Development Center i Ruske slovo u saradnji sa MIDAS-om
Telefon: +381 60 7337 555

Dijalog komunikacione platforme koju nosi Evropska konferencija posvećena manjinskim i
lokalnim medijima se u ovoj godini okreće turizmu i naslanja se na pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu razvoja turizma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2018-2022. godine.
Iz ugla medijske struke, ove godine ćemo se baviti komplementarnim temama, a to su teme iz
oblasti ekologije, video sadržaj, inovacije i cirkularna ekonomija.


Označeno sa :
28. 03. 2019.

Kursna lista