BUNJEVAČKI KULTURNI CENTAR „BUNJEVAČKA MATICA“- Subotica

Adresa: Korzo 8, Subotica
Telefon: +381 (0)24 557 213

Ideju o oživljavanju rada “Bunjevačke matice” izneo je prvi put javno 20.10.1994. g. Marko Peić, kada je formiran inicijativni odbor, U prisustvu velikog broja učesnika 27.06.1995. utvrđen je Statut Matice i iniciran sastav rukovodstva, a usvojen na skupštini koja je održana 10.09.1995. Matica je upisana u Ministarstvu pravde 09.11.1995. u registar društvenih organizacija.


04. 01. 2013.

Kursna lista