CRKVA SVETOG NIKOLE – Ilandža

Hram je je sagrađen za vreme mađarske bune 1848 godine. Ova arhitektonska građevina obnovljena je tek 1852-1854 godine, a kao spomenik od izuzetne vrednosti stavljen je pod zaštitu.


30. 11. 2012.

Kursna lista