7. MEĐUNARODNI DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA – Novi Sad

Datum održavanja: 1. 3. 2018. – 2. 3. 2018.
Tip: Sajmovi i izložbe
Lokacija: Novosadski sajam
Organizator: Novosadski sajam
Adresa: Hajduk Veljkova 11, Novi Sad
Telefon: +381 (0)21 48 30 000
E-mail: info@sajam.net

Dani energetike i investicija podstiču poslovne kontakte i saradnju između svih relevantnih stejkholdera u oblasti energetskog i sektora lokalnog razvoja u Srbiji i Regionu. Ovaj sajam je pravo mesto za lokalne samouprave da se povežu sa investicionim partnerima zainteresovanim za projekte u oblasti energetike, infrastrukture, vode, ekologije i drugih značajnih komunalnih oblasti. Predstavljaju se napredne tehnologije i oblici finansiranja energetskih projekata, naročito u lokalnim samoupravama. Organizuje se više od 50 stručnih skupova na kojima govori oko 120 predavača u Kongresnom centru Sajma,  međunarodne konferencije posvećene energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i zaštiti životne sredine. Na platou je prezentacioni deo priredbe u kojem kompanije i institucije predstavljaju nova dostignuća i tehnologije.


Označeno sa :
27. 01. 2013.

Kursna lista