NAUČNA STUDIJA O BALNEOLOŠKOM POTENCIJALU VOJVODINE ISTORIJSKA U DOMENU VELNES I SPA INDUSTRIJE

Turistička organizacija Vojvodine imala je priliku da učestvuje na konferenciji „Balneološki potencijal teritorije AP Vojvodine – istraživanje resursa, multiparametarska valorizacija i pravci razvoja“, koja se održala 09.05.2018. u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Konferencija posvećena naučnoj studiji pod nazivom „Balneološki potencijal teritorije AP Vojvodine – istraživanje resursa, multiparametarska valorizacija i pravci razvoja“, organizovana je pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Učesnicima su se obratili potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, dok je o studiji, njenom značaju i primeni, kao i o predstojećim projektima sa Sekretarijatom, govorio prof. dr Dejan Milenić sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Naučna studija je izrađena u skladu sa planom aktivnosti i programom rada Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za 2017. godinu i sveobuhvatna je analiza potencijala prirodnog lekovitog faktora, koja pored podzemnih voda uključuje i lekovita blata, gas i klimu kao lekoviti faktor. Sam predmet i obim istraživanja uključivao je multidisciplinarni tim stručnjaka.

Na teritoriji AP Vojvodine ukupno je odabrano pedeset perspektivnih lokacija i shodno tome i prirodni lekoviti faktori koji određuju potencijalnost odabrane lokacije. Za svaku od lokacija urađeni su katastarski listovi sa osnovnim podacima koji govore o lokaciji sa aspekta balneološke potencijalnosti sa predlogom načina korišćenja i eksploatacije.

Pomenuta naučna studija je od izuzetnog značaja jer pruža zainteresovanim investitorima veoma detaljne i precizne podatke.


Označeno sa :
10. 05. 2018.

Kursna lista