SPOMENIK PRIRODE ,,BELI DUD U BELOM BLATU“

Telefon: 023/521-032

Spomenik prirode ,,Beli dud u Belom Blatu“ svrstava se u značajno prirodno dobro, odnosno prirodno dobro III kategorije. Stablo ,,Belog duda u Belom Blatu“ stavljeno je pod zaštitu radi očuvanja vrednog primerka ove vrste, stogodišnje starosti i impozantnih dendrometrijskih karakteristika. Spomenik prirode ,,Beli dud u Belom Blatu“ nalazi se u naselju Belo Blato u ulici Ive Lole Ribara ispred kuće broj 17. Granicu Spomenika prirode ,,Beli dud u Belom Blatu“ čini projekcija krošnje duda na zemlju čiji je prečnik 10,00 m, pri čemu je centar zamišljenog kruga njegovo deblo. Zaštitnu zonu predstavlja prsten u širini od 5,00 m računajući od granice spomenika prirode površine 235,50 kvadratnih metara.

Dendometrijske karakteristike Spomenika prirode ,,Beli dud u Belom Blatu“ su:

  • Visina stabla…………………………..9,00 m
  • Visina debla do prvih grana…….2,45 m
  • Obim debla………………………………..475 cm
  • Prečnik krošnje……………………….16,00 m
  • Starost se procenjuje na……………..120 god.

Označeno sa :
28. 05. 2019.

Kursna lista