SPOMENIK PRIRODE ,,HRAST LUŽNJAK U ZRENJANINU“

Telefon: 023/521-032

Spomenik prirode ,,Hrast Lužnjak u Zrenjaninu“ svrstava se u značajno, prirodno dobro III kategorije. Stablo hrasta lužnjaka stavljeno je pod zaštitu radi očuvanja jednog od retko vrednih pojedinačnih primeraka ove vrste na području srednjeg Banata.

Ono je velike starosti i dimenzija, vitalno, visoko dekorativno, sa neobično formiranom krošnjom koja je simetrična, obrnuto jajastog oblika, jače razvijena u vršnim nego u donjim delovima. Granicu Spomenika prirode ,,Hrast lužnjak u Zrenjaninu“ čini projekcija krošnje hrasta na zemlju čiji je prečnik 16,00 metara, pri čemu je centar zamišljenog kruga njegovo deblo.

Dendometrijske karakteristike Spomenika prirode ,,Hrast lužnjak u Zrenjaninu“ su:

  • Visina stabla…………………………….21,00 m
  • Visina debla do prvih grana………3,00 m
  • Obim debla na prsnoj visini……..3,30 m
  • Prečnik krošnje………………………..16,00 m
  • Starost se procenjuje na……………..120 god.


Označeno sa :
28. 05. 2019.

Kursna lista