SPOMENIK PRIRODE ,,ŽUPANIJSKI PARK U ZRENJANINU“

Telefon: 023/521-032

,,Županijski park u Zrenjaninu“ svrstava se u značajno prirodno dobro, odnosno prirodno dobro III kategorije. Spomenik prirode ,,Županijski park u Zrenjaninu“ stavlja se pod zaštitu radi očuvanja autentičnosti stilski oblikovanog prostora, bogatstva dendroflore i vrtno-arhitektonskih elemenata. Projektovan je u mešovitom stilu nastalom kombinovanjem elemenata francuskog (klasičnog) i engleskog (pejzažnog) stila i tipičan je za vreme u kojem je nastao. Iako mali po površini, u njemu se nalaze stara stabla velikih dimenzija i visokih estetskih odlika kao što su: vredni stari primerci tise (Taxus Baccata L.), crnog bora (Pinus nigra Arn.), javorolisnog platana (Platanus acerifolia Wild.), sitnolisne lipe (Tilia cordata Mill.), paulovnie (Paulovnia tomentosa Steud.) i dr. Ukupna površina zaštićenog prirodnog dobra Spomenika prirode ,,Županijski park u Zrenjaninu“ iznosi 1 ha 13 ari, u državnoj svojini.


Označeno sa :
28. 05. 2019.

Kursna lista