VELIKO PRIZNANJE ZA SUBOTICU

Subotica se našla u dve od tri nove sertifikovane evropske kulturne rute što je veoma značajno za turizam Subotice, Vojvodine i Srbije.
Na sastanku Proširenog parcijalnog sporazuma, kroz koji Savet Evrope sprovodi program Kulturnih ruta, 11. aprila u Luksemburgu odlučeno je da se dosadašnjih 26 sertifikovanih kulturnih ruta Saveta Evrope prošire sa još tri. Za nove evropske Kulturne rute su uz Via Habsburg proglašene i:
– Mreža evropskih gradova secesije (koje je Subotica punopravni član od januara 2013. godine) i
– ATRIUM – Ruta arhitekture totalitarnih režima 20. veka (inicijator i realizator projekta u Subotici je Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić).
Uz ove dve rute, Subotica odnosno subotička sinagoga se nalazi i na sertifikovanoj Evropskoj ruti jevrejskog nasleđa (od 2011. godine).
U sve tri transnacionalne rute, Subotica je jedini predstavnik Srbije.
Ponosni smo što smo sa našim kolegama iz drugih subotičkih institucija i preduzeća mogli da doprinesemo da se Subotica nađe na sertifikovanim evropskim kulturnim rutama.


Označeno sa :
29. 04. 2014.

Kursna lista